Vuodesta 2017 lähtien Deduktia on tarjonnut Science for Business -formaatin mukaista
asiantuntijapalvelua yrityksille ja muille organisaatioille. Tässä palvelussa kansainvälisistä
huippuasiantuntijoista koostuva tiimimme ratkoo yritysten haasteita eri osa-alueilla.


Joskus voi kuitenkin olla vaikea hahmottaa, mitä tämä konkreettisesti tarkoittaa –
mitä ihmettä korkealentoiseksi mielletyllä tieteellisellä tutkimuksella olisi tarjottavanaan
juuri meidän yrityksellemme?


Asiaa voidaan hieman valaista seuraavien esimerkkien kautta:


Eräs Deduktian konsulttialalla toimiva asiakas on tilannut useamman Science for Business
-projektin. Näiden tuloksia asiakas on hyödyntänyt muun muassa


● Tuotekehityksessä => tulosten pohjalta laadittu uusi työkalu
● Myynnissä => tieteellinen tutkimus lisää oman asiantuntemuksen uskottavuutta
● Viestinnässä => tutkimus on varmempi keino saada huomiota kuin markkinointipuhe


Lisäksi huipputason professorit kävivät puhumassa asiakas- ja henkilöstötilaisuuksissa.


Toinen asiakas on muun muassa metallin pinnoitusalalla työskentelevä
suomalais-saksalainen yritys. Heidän tapauksessaan tapauksessa haettiin liiketoiminnalle
strategista suuntaa:


● Kuinka omia kyvykkyyksiä voisi parhaiten hyödyntää?
● Uhkaako jokin nouseva teknologia omaa osaamista?


Deduktian tuottamien löydösten pohjalta tehtiin päätöksiä esimerkiksi henkilöstön
lisäämisestä, sillä asiakas ymmärsi lisätarpeen tekniselle kyvykkyydelle. Myös
investointisuunnitelmia tarkennettiin.


Kokonaisuudessaan Deduktian palvelu täytti asiakkaan tietämyksessä olevan aukon ja toi
lisää syvyyttä ja laajuutta yrityksen tieto-osaamiseen. Keskeinen osa tutkituista aiheista käsitteli
asiakkaan pääliiketoimintaa, eli aluetta, jossa asiakas haluaa eniten pystyä kasvamaan.


Kolmas esimerkkiasiakas on globaalin rengasteollisuuden alihankkija. Heille tuotetussa
palvelussa laadittiin materiaalitieteen uusimpia tuloksia hyödyntävä selvitys, jolla haettiin
vastauksia erikseen määriteltyihin tuotannollisiin kysymyksiin ja ongelmiin. Asiakas sai
selvityksestä runsaasti uutta ja luotettavaa tietoa tuotantoprosessin kehittämiseen, jonka
avulla liiketoimintaa voidaan tehostaa.


Yllä olevat esimerkit osoittavat, että tieteellisellä tutkimuksella voi olla monenlaista
konkreettisiin päätöksiin ja toimiin johtavaa tarvetta yrityksissä. Aikataulu näille toimille ei
ole välttämättä edes kuukausien tai vuoden kuluttua, vaan niitä voidaan alkaa toteuttaa
välittömästi, kun Deduktian löytämät tulokset ja näkemykset ovat käytössä.

Mikäli haluat kuulla mahdollisuuksista yrityksenne liiketoiminnan kehittämiseksi, ota meihin yhteyttä!