Meidät tavoitat numerosta
040 528 9399

Research Impact -palvelut.

Deduktia tarjoaa tiede- ja tutkimusyhteisölle palveluita tutkimuksen suunnitelmalliseen hyödyntämiseen ja sen vaikuttavuuden edistämiseen yhteistyössä yritysten, kolmannen sektorin ja julkisen sektorin kanssa.

Tutkimuksen ja muun yhteiskunnan vuorovaikutus edistää tietointensiivisen talouden kehitystä. Tutkijoiden ja tutkimuksen hyödyntäjien yhteistyö voi synnyttää uusia näkökulmia myös tutkimuksen tekemiseen.

 

Deduktian vaikuttavuuspalveluita:

 • Kontakteja yrityksiin ja päättäjiin, yhteistyöhankkeita yritysten kanssa.
 • Tutkimuksen hyödyntämisen asiantuntijuutta tutkimushankkeisiin.
 • Asiantuntijuuteen perustuva päätöksenteon tuki julkisen vallan prosesseihin.

 

Esimerkki: Impact Plan -palvelu

 

Palvelussa tuotetaan vaikuttavuussuunnitelma, jossa määritellään:

 • Asiakkaan vaikuttavuustavoitteet .
 • Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi.
 • Vaikuttavuuden indikaattorit.
 • Suunnitelman seuranta ja päivitys.

 

Palvelun vaiheet:

 • Määritellään asiakkaan vaikuttavuustavoitteet.
 • Tutkitaan, mikä on polku tieteellisistä tuloksista ja asiantuntemuksesta siihen, että vaikuttavuustavoitteet voidaan saavuttaa. Mitä pitää tapahtua, jotta näin kävisi? Millaisia esteitä pitää voittaa? Mikä on vaikuttavuuteen johtava polku?
 • Tunnistetaan hankkeen kohderyhmät ja määritellään, millä tavalla näiden ryhmien tulisi reagoida / toimia / muuttaa toimintaansa, jotta hankkeen vaikuttavuustavoitteet saavutettaisiin.
 • Määritellään vaikuttavuuden indikaattorit. Mistä voidaan päätellä, että vaikuttavuustavoitteet on osittain tai kokonaan saavutettu? Voidaanko vaikuttavuutta mitata?
 • Kerrotaan, mitä tehdään, jotta vaikuttavuuteen johtava polku voitaisiin kulkea. Perustellaan, miksi valitut toimet johtavat määriteltyihin tuloksiin.
 • Määritellään, miten suunnitelman toteutumista seurataan ja kuinka suunnitelmaa päivitetään uuden tiedon valossa.