Tieto lisää tulosta

Palvelut

Puolueeton näkökulma päätöksenteon tueksi

Toimimme linkkinä yritysten ja tutkimusmaailman välillä. Tuomme riippumattoman tieteellisen tiedon yritysten ulottuville ja autamme soveltamaan sitä liiketoiminnan tukena ja tuotekehityksessä. Tarjoamme myös tutkimus- ja tiedeyhteisölle tukea tutkimusten vaikuttavuuden lisäämiseen yhteiskunnassa.

Science for Business

  • Tee parempia, luotettavaan tietoon pohjautuvia päätöksiä.
  • Peilaa omia näkemyksiä tuoreimpiin tutkimustuloksiin.
  • Lisää organisaationne uskottavuutta ja rakenna luottamusta.
  • Paranna tuote- ja palvelukehityksenne laatua ja ota etumatkaa kilpailijoihisi.

Science for Business -palvelussamme kansainväliset huippuasiantuntijat kokoavat luotettavan ja riippumattoman tutkimustiedon haluamastanne aiheesta. Autamme teitä soveltamaan näitä tietoja liiketoiminnan kehityksen tarpeisiin ja tarjoamme tukea tutkimuslöydösten esittelyyn.

Research Impact

  • Lisää tutkimuksesi yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja tutkimustulosten näkyvyyttä.
  • Saa tärkeitä kontakteja liikemaailmaan ja yhteiskunnallisiin vaikuttajiin.
  • Löydä uusia, yhteiskunnallisesti merkittäviä näkökulmia ja tutkimusaiheita.

Research Impact -palvelussamme autamme tiede- ja tutkimusyhteisöjä hyödyntämään tutkimuksiaan suunnitelmallisesti ja lisäämään niiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Autamme muodostamaan pitkäjänteistä yhteistyötä niin yritysten, kolmannen sektorin kuin julkisen sektorin kanssa.

Pyydä tarjous!