Scientia est potentia

Meistä

Mahdollistamme
tieteelliseen tietoon perustuvan
päätöksenteon

Deduktia Oy on tieteellinen asiantuntijatoimisto, joka on erikoistunut luotettavan tieteellisen tiedon löytämiseen ja soveltamiseen asiakkaidemme liiketoiminnan tueksi.

Haluamme edistää yhteiskuntaa, jossa päätökset, tavoitteet ja toiminta perustuvat tutkittuun tietoon ja luotettaviin analyyseihin, ei kuulopuheisiin tai ennakko-olettamuksiin.

Meillä on erinomaiset kontaktit yliopistoihin eri puolilla maailmaa. Teemme yhteistyötä muun muassa seuraavien yliopistojen professoreiden ja tutkijoiden kanssa: University of British Columbia, Cardiff University, Nottingham University, University of Technology Sydney ja University of Birmingham.

Laaja-alaisen verkostomme kautta löydämme kunkin alan parhaat asiantuntijat, ja Science for Business -palvelumme kautta heidän osaamisensa on jokaisen yrityksen ja organisaation ulottuvilla.

Deduktian perustaja Ruurik Holm
Ruurik Holm

“Deduktia syntyi mielenkiinnosta siihen, miten tiede perustelee tuloksensa ja mitä se tarkoittaa käytännön kannalta. Aina kun herää kysymyksiä liiketoiminnan kannalta tärkeästä aiheesta, on tärkeää ensin selvittää, onko asiaa tutkittu tieteellisesti. Vasta kun paras ja luotettavin tietämys on kartoitettu, ollaan kypsiä päätöksentekoon.”

Deduktian toimitusjohtajana toimii yrityksen perustaja, filosofian tohtori Ruurik Holm, joka on laajasti verkostoitunut kansainväliseen asiantuntijamaailmaan. Holm toimii myös Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa Staff Researcher -tittelillä Center for Knowledge and Innovation Research CKIR -yksikössä.

Akateemisen uran lisäksi Holmilla on vankka kokemus yrityselämästä ja liikkeenjohdon konsultoinnista. Hän on kirjoittanut tietokirjoja ja toiminut neuvonantajana. Hän on myös kysytty puhuja ja yritysjohdon sparraaja.

Riippumaton tutkimustieto tukee liiketoiminnan kehitystä

Deduktia yhdistää tiede- ja tutkimusyhteisön yritysmaailmaan. Kansainvälisen tutkijaverkostomme asiantuntijat auttavat yrityksiä tekemään riippumattomaan tutkimustietoon perustuvia päätöksiä ja löytämään täysin uudenlaisia ratkaisuja liiketoiminnan edistämiseksi.

Tiede- ja tutkimusyhteisöille tarjoamme väylän tutkimusten vaikuttavuuden lisäämiseen ja uusien tutkimusnäkökulmien löytämiseen esimerkiksi yritysyhteistyön kautta.

Lataa maksuton opas tutkimustiedon hyödyntämisen menestystekijöistä. Lataa tästä!