Referenssejä

Midagon Oy

”Google on tietoa täynnä, mutta halusimme nimenomaan objektiivisia, tieteelliseen tietoon pohjautuvia selvityksiä. Olemme käyttäneet Deduktian tuottamia selvityksiä niin tuotekehityksessä, myynnissä kuin viestinnässäkin.”

Ilkka Töyrylä, CEO

Midagon on tilannut Deduktialta useita selvityksiä mm. yritysostojen ja -fuusioiden menestykseen vaikuttavista tekijöistä sekä ERP-ja ICT-hankkeiden onnistumisesta. Deduktian asiantuntijana toimineet huippuprofessorit ovat käyneet myös puhumassa Midagonin asiakas- ja henkilöstötilaisuuksissa.

TKM TTT Finland Oy

”Deduktian katsaus täytti sen aukon, mikä meillä oli tietämyksessä. Se toi lisää syvyyttä ja leveyttä. Olemme pystyneet hyödyntämään sitä päätöstemme pohjana sekä peilaamaan omia näkemyksiämme riippumattomaan tutkimustietoon.”

Mikko Uusitalo, CEO

Deduktia laati TKM TTT Finlandille tutkimuksiin perustuvan katsauksen pinnoittamisen, pinnoitettujen esineiden ja materiaalien sekä näihin liittyvien teknologioiden kehitysnäkymistä erityisen vaativissa teollisissa olosuhteissa, kuten kaivosteollisuudessa ja energiantuotannossa.

Elite Palkitsemispalvelut Oy

”Olen hyvin tyytyväinen toteutukseen ja lopputuloksiin. Saimme myynnin ja markkinoinnin kannalta erittäin hyödyllistä, tieteelliseen tutkimukseen nojautuvaa tietoa. Yhteistyö oli mutkatonta, toimivaa ja ripeää. Kaikki lupaukset pidettiin – ja enemmänkin.”

Lasse Mäkinen, CEO

Deduktia on toteuttanut Elite Palkitsemispalveluille kaksi projektia, joista ensimmäisessä selvitettiin, mitä tuoreimmat tutkimukset sanovat henkilötön palkitsemisesta sekä perehdyttiin aiheen tunnetuimpiin teorioihin ja selitysmalleihin. Toisessa projektissa syvennyttiin suorite- ja tulospalkkausjärjestelmien toimivuuteen. Deduktian huippuprofessorit analysoivat molempien projektien löydöksiä yhdessä asiakkaan kanssa.

Ravinteli Softa Oy

”Deduktian tieteelliseen tutkimukseen pohjautuva lähestymistapa mahdollisti ravintola-alan asiakassegmentoinnin perusteellisen hahmottamisen. Palvelutuotteen potentiaali ja jatkokehityspolku selkiytyivät: kansainväliselle markkinalle meneminen näytti tämän jälkeen aiempaa realistisemmalta vaihtoehdolta.”

Juhani Ollila, CEO

Deduktia on tuottanut kaksi projektia, joista ensimmäisessä toteutettiin ravintoloiden osto- ja maksukorttidataa hyödyntävän digitaalisen palvelutuotteen konseptointi. Toisessa laadittiin tutkimuskatsaus big datan hyödyntämisen mahdollisuuksista päivittäistavara-alalla.