Meidät tavoitat numerosta
040 528 9399

Yritys

Deduktia

Deduktia Oy on erikoistunut tieteellisen tutkimuksen hyödyntämiseen. Deduktian missiona on edistää tietointensiivisen yhteiskunnan kehitystä. Tällaisessa yhteiskunnassa sekä tavoitteet että päätökset perustuvat tutkittuun tietoon ja sen merkityksen arviointiin.

Tutkimuksen soveltamisella on laaja potentiaali yrityksissä. Tieteellinen tieto auttaa esimerkiksi ennakoinnissa ja liiketoiminnan suunnittelussa. Luonnontieteet, humanistiset tieteet, yhteiskuntatieteet ja filosofia tarjoavat laajan asiantuntemuksen yritysten ja muiden organisaatioiden käyttöön. Deduktia auttaa yrityksiä pääsemään tämän arvokkaan tietovarannon lähteille sekä hyödyntämään sitä mahdollisimman tehokkaasti.

Deduktia yhdistää tiede- ja tutkimusyhteisön toimijoita muuhun yhteiskuntaan. Tutkimuksen vaikuttavuus lisääntyy yhteistyön myötä. Kontaktit tutkimuksen hyödyntäjiin voivat synnyttää uusia näkökulmia myös tutkimuksen tekemiseen.

Deduktia pähkinänkuoressa:

  • Tuottaa uutta, tutkimukseen perustuvaa, luotettavaa tietoa yritysten ja muiden organisaatioiden päätöksenteon tueksi.
  • Auttaa tiedon soveltamisessa käytäntöön.
  • Laatii suunnitelman tiedon pitkäkestoiseen hyödyntämiseen ja syventämiseen.
  • Edistää akateemisen tutkimuksen hyödyntämistä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Yritykset voivat hyödyntää tieteellistä asiantuntemusta muun muassa seuraavilla alueilla:

  • Uusille markkinoille meneminen.
  • Tuote- ja palvelukehitys.
  • Omien toimintatapojen muokkaaminen.

Deduktian asiakkaita ovat esimerkiksi:

  • Yritykset, jotka haluavat ennakointipainotteista tietoa liiketoiminnan suunnitteluun.
  • Tiede- ja tutkimusyhteisön toimijat, jotka haluavat edistää tutkimuksen vaikuttavuutta ja hyödyntämistä.