Meidät tavoitat numerosta
040 528 9399

Referenssejä

Eteva kuntayhtymä

Hankkeessa laadittiin englanninkielinen katsaus autismin tutkimuksen nykytilaan. Tuloksena oli 90-sivuinen raportti, joka perustuu noin 450 tieteelliseen julkaisuun. Raportin kirjoitti Deduktian asiantuntijoina kolmen nimekkään kansainvälisen autismitutkijan ryhmä. Raportti käännettiin suomeksi ja sen pohjalta laadittiin lisäksi suomenkielinen policy brief. Raportti sai julkistamisen jälkeen runsaasti huomiota alan toimijoiden keskuudessa.

 

Elite Palkitsemispalvelut Oy

Projektissa laadittiin katsaus uusimpaan henkilöstön palkitsemista käsittelevään tieteelliseen tutkimuskirjallisuuteen sekä aihepiirin tunnetuimpiin teorioihin ja selitysmalleihin. Erityisen painopisteenä oli yksityinen merkittävän kokoluokan yritystoiminta ja suorittavan portaan henkilöstön palkitseminen. Tutkimuskatsauksen laati Deduktian asiantuntijana toiminut palkitsemistutkimuksen tunnettu brittiläinen professori. Projektin lopuksi tutkimuskatsauksen olennaisimmat löydökset analysoitiin jatkotoimia varten.

 

Midagon Oy

Akateemiseen tutkimukseen perustuva konsultointi ICT-hankkeiden onnistumisen edellytyksistä. Kaksi projektia. Projekti digitaalisten transformaatioiden bisneshyötyjen realisoinnista. Hankkeissa Deduktian asiantuntijoina kolme suomalaista professoria eri kauppakorkeakouluista.

 

ProcurePlaza Oy

Projektissa tarkennettiin ProcurePlazan b2b-ostoalustan palvelukonseptia. Erityispaino oli liiketoimintahyötyjen määrittämisessä pienten yritysten, isompien yritysten sekä tilitoimistojen näkökulmasta. Hyödyistä analysoitiin kattava listaus, joista nostettiin vajaa 10 yleismarkkinoinnin kärkihyödyiksi. Analysoitujen liiketoimintahyötyjen pohjalta on myös mahdollista rakentaa erilaisille ryhmille räätälöityjä markkinointeja.

Projektissa käytiin läpi ProcurePlazan visuaalinen asiakasrajapinta erityisesti internet-liittymän osalta siten että yrityksen palvelukonsepti on kirkas, hyödyt ovat selkeät ja ostavan yrityksen on helppo ryhtyä asiakkaaksi.

 

RavinteliSofta Oy (TuloPOS-kassajärjestelmä)

Projektissa toteutettiin ravintoloiden osto- ja maksukorttidataa hyödyntävän digitaalisen palvelutuotteen konseptointi. Konseptoinnissa laadittiin tuotteen toivotut määritykset sekä tuotteen kehittämisen jatkopolku. Konseptoinnin pohjana hyödynnettiin Deduktian tuottamaa tutkimuskatsausta ravintola-alan asiakassegmentoinnin käytäntöihin ja hyötyihin. Valmiilla datatuotteella nähtiin olevan huomattava potentiaali kansainvälisillä markkinoilla.

 

Solu Digital Oy

Projektissa laadittiin tieteelliseen tutkimukseen perustuva selvitys virtuaalisten tiimien toiminnan menestystekijöistä sekä selvityksen tuloksiin nojautuva white paper asiakasviestintää varten. Deduktian asiantuntijana suomalainen aihepiiristä väitellyt tohtori.

 

Profos Executive Search Oy

Projektissa muotoiltiin tuotekonsepti jatkuvan ja ennakoivan strategiatyön palvelutuotteelle. Tähän liittyen laadittiin myös myyntiesittelyiden visuaalisen materiaalin suunnittelupohja sekä identifioitiin strategiaprosessin digitalisoitavissa olevia rajapintoja, kuten virtuaaliset keskustelualustat.

 

Lejos Oy

Kontaktit tiede- ja tutkimusyhteisöön. Yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen.

 

Ediste Oy

Tieteelliseen tutkimuksen perustuvan katsauksen laatiminen.

 

Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen ScenoProt-konsortio

Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen konsultointi, mm. vuorovaikutuksen edistäminen valtakunnan tason päätöksenteossa. Kaksi projektia.

 

Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen PALO-konsortio

Konsultointi rahoitushakemuksen laatimisessa. Sparraus suulliseen haastatteluun. Konsultointi aivoriihen suunnittelussa ja osallistuminen järjesteämiseen. Konsultointi vuorovaikutussuunnitelman laatimisessa. Yhteensä kolme projektia.

 

Ulkoministeriö

Tutkimuksen hyödyntämistä päätöksenteossa ja valmistelussa käsittelevä dialoginen luento.

 

SportIdent Finland (Simovaara Oy)

Ajanottolaitteiston markkinapotentiaalin selvitys tuoteinformaation perusteella.

 

Autrosafe Oy

Turva- ja opastevalaistusjärjestelmän markkinapotentiaalin selvitys tuoteinformaation perusteella.

 

Faros & Com Oy

Henkilöstön osaamisen kehittämiseen liittyvä akateeminen selvityshanke.

 

STTK

Konsultointi ja esitys STTK:n strategiaan liittyvästä asiakokonaisuudesta.

 

Teollisuuden Vesi Oy

Luento ja harjoitus ongelmanmäärittelyn menetelmistä.