Meidät tavoitat numerosta
040 528 9399

Science for Business -palvelut.

Yritysten tiedonhankinta edellyttää järjestelmällistä tiedon etsintää, arviointia ja päättelyä. Tieteellinen tutkimus on systemaattisin tapa tuottaa uutta tietoa. Deduktia auttaa yritystä löytämään ja soveltamaan yrityksen tavoitteisiin kohdennettua tieteellistä tietoa.

Päätöksenteko monimutkaisessa maailmassa ei ole aina helppoa. Kasvavan ja menestyvän yrityksen tunnistaa yleensä siitä, että se on osannut tehdä oikeat päätökset oikeissa paikoissa. Yrityksen tarpeisiin tuotettu, tieteelliseen tutkimukseen nojaava tieto auttaa yritystä muun muassa ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotilanteissa sekä erilaisissa kehitysprosesseissa.

 

Deduktia tuottaa tiedolla johtamisen konsultointia yrityksille:

 • Tietoa liiketoiminnan suunnittelun ja päätöksenteon tueksi sekä riskien arviointiin (esim. tietoa yhteiskunnassa tapahtuvista muutoksista ja niiden vaikutuksista).
 • Tietoa tuote- ja palvelukehitykseen (esim. kuluttaja-/asiakaskäyttäytymisen tulevat muutokset) sekä sisäisten toimintatapojen muutokseen.
 • Liikkeenjohdon filosofiaan nojautuvaa tietoa yrityksen idean ja tarkoituksen kehittämiseksi. Yrityksen ”paikka maailmassa” ja sen oikeutus asiakkaille ja yhteiskunnalle. Tähän nojautuva brändityöskentely ja viestintä.
 • Apua tieteellisen tiedon hyödyntämisessä päätöksentekotilanteessa. Rationaalinen päätöksenteko rajallisen tiedon ja ajankäytön olosuhteissa.
 • Yritysfilosofinen sparraus ja ongelmanratkaisu erilaisissa yrityksen toimintaan liittyvissä kysymyksissä.

 

Yhteistyö Deduktian kanssa hyödyttää yritystä:

 • Deduktia auttaa yritystä tavoitteiden muotoilussa liikkeenjohdon filosofian menetelmiä hyödyntämällä.
 • Deduktia etsii ja löytää nopeasti yritystä hyödyttävän tieteellisen tiedon lähteet (asiantuntijat, kirjalliset lähteet).
 • Deduktia arvioi tiedon osuvuutta, merkitystä ja luotettavuutta. Tämä mahdollistaa esimerkiksi tiedon sovellukset yrityksen innovointiin ja päätöksentekoon.
 • Deduktia on knowledge broker, jonka mahdollistaa yritykselle sellaisen tiedon hyödyntämisen, joka muuten jäisi löytämättä.
 • Yhteistyö Deduktian kanssa tarkoittaa, että yritys pysyy kehityksen eturintamassa eikä joudu reagoimaan edelläkävijöiden perässä.

 

Science for Business -palveluportfolio

 

Palvelussa tuotetaan:

 • Asiakkaan tavoitteisiin soveltuva tutkimuspohjainen analyysi. Yhteistyö kotimaisten tai kansainvälisten akateemisten huippuasiantuntijoiden kanssa.
 • Tavoitteita tukevat johtopäätökset analyysin pohjalta.
 • Sovelluspolku ja sen toteutus sopimuksen mukaan.

 

Palvelun vaiheet:

 • Kartoitetaan yrityksen tilanne ja määritellään palvelun tavoitteet.
 • Tuotetaan määriteltyjen innovaatio- ja kehitystavoitteiden saavuttamista tukeva tutkimuspohjainen analyysi, jonka laatii tiedeyhteisön asiantuntija tai asiantuntijat, jotka voivat olla kotimaisia tai ulkomaisia.
 • Laaditaan johtopäätökset analyysin pohjalta. Määritetään tavoitetila ja toimenpiteet.  Toteutetaan toimenpiteet tai tuetaan toteutusta sopimuksen mukaan.