Meidät tavoitat numerosta
040 528 9399

Science for Business -palvelu

Kasvavan ja menestyvän yrityksen tunnistaa yleensä siitä, että se on osannut tehdä oikeat päätökset oikeissa paikoissa. Tieto, tiedon arviointi ja tietoon pohjautuva päättely on keskeinen tuotantovoima ja kilpailuetu sekä strategisessa päätöksenteossa että yrityksen nykyisten resurssien käytössä.

Tieteellinen tutkimus on systemaattisin tapa tuottaa uutta tietoa. Deduktian tuottaa  lisäarvoa ottamalla tämä tarjolla oleva resurssi tehokkaasti hyötykäyttöön.  Me auttamme asiakkaitamme löytämään ja soveltamaan asiakkaan omiin tavoitteisiin kohdennettua tieteellistä tietoa. Lähtökohtana on aina asiakkaan tarpeet ja projektit toteutetaan perinteisiin tutkimusprojekteihin verrattuna hyvin nopeasti ja ketterästi.

 

Deduktia tutkimukseen nojaavaa konsultointia yrityksille:

 • Tietoa liiketoiminnan suunnittelun ja päätöksenteon tueksi sekä riskien arviointiin (esim. tietoa yhteiskunnassa tapahtuvista muutoksista ja niiden vaikutuksista).
 • Tietoa tuote- ja palvelukehitykseen (esim. kuluttaja-/asiakaskäyttäytymisen tulevat muutokset) sekä sisäisten toimintatapojen muutokseen.
 • Tietoa yrityksen idean ja tarkoituksen kehittämiseksi. Yrityksen “paikka maailmassa” ja sen oikeutus asiakkaille ja yhteiskunnalle. Tähän nojautuva brändityöskentely ja viestintä.
 • Apua tieteellisen tiedon hyödyntämisessä päätöksentekotilanteessa. Rationaalinen päätöksenteko rajallisen tiedon ja ajankäytön olosuhteissa.
 • Sparraus ja ongelmanratkaisu erilaisissa yrityksen toimintaan liittyvissä kysymyksissä.

 

Deduktian Science for Business -palvelu:

 • Tuotetaan asiakkaan tavoitteita edistävä, julkaistuun tutkimuskirjallisuuteen perustuva tutkimuskatsaus. Yhteistyö kansainvälisten tohtori- ja professoritason huippuasiantuntijoiden kanssa, jotka toimivat katsauksen kirjoittajina.
 • Tavoitteita tukevat johtopäätökset analyysin pohjalta.
 • Sovelluspolku ja sen toteutus sopimuksen mukaan.

 

Palvelun vaiheet:

 1. Kartoitetaan yrityksen tilanne ja määritellään palvelun tavoitteet. Määritystyöpaja, jonka pohjalta 1-3 sivun määritysasiakirja.
 2. Tuotetaan määriteltyjen innovaatio- ja kehitystavoitteiden saavuttamista tukeva tutkimuspohjainen analyysi, jonka laatii tiedeyhteisön asiantuntija tai asiantuntijat, jotka voivat olla kotimaisia tai ulkomaisia. Yleensä noin 10-50 sivun tutkimuskatsaus.
 3. Tulkinta ja johtopäätökset analyysin pohjalta työpajassa. Määritetään tavoitetila ja toimenpiteet.  Toteutetaan toimenpiteet tai tuetaan toteutusta sopimuksen mukaan.

 

Pyydä tästä tarjous yrityksellesi soveltuvasta Science for Business -moduulista!

 

Palvelumme hyödyt asiakkaille:

 • Deduktia auttaa yritystä tavoitteiden muotoilussa.
 • Deduktia etsii ja löytää nopeasti yritystä hyödyttävän tieteellisen tiedon lähteet (asiantuntijat, kirjalliset lähteet) sekä aihepiiriin kansainväliset huippuasiantuntijat.
 • Deduktia arvioi tiedon osuvuutta, merkitystä ja luotettavuutta. Tämä mahdollistaa esimerkiksi tiedon sovellukset yrityksen innovointiin ja päätöksentekoon.
 • Deduktia on knowledge broker, jonka mahdollistaa yritykselle sellaisen tiedon hyödyntämisen, joka muuten jäisi löytämättä.