Meidät tavoitat numerosta
040 528 9399

Science for Business -palvelut.

Yritysten tiedonhankinta edellyttää järjestelmällistä tiedon etsintää, arviointia ja päättelyä. Tieteellinen tutkimus on systemaattisin tapa tuottaa uutta tietoa. Deduktia auttaa yritystä löytämään ja soveltamaan yrityksen tavoitteisiin kohdennettua tieteellistä tietoa.

Päätöksenteko monimutkaisessa maailmassa ei ole aina helppoa. Kasvavan ja menestyvän yrityksen tunnistaa yleensä siitä, että se on osannut tehdä oikeat päätökset oikeissa paikoissa. Yrityksen tarpeisiin tuotettu, tieteelliseen tutkimukseen nojaava tieto auttaa yritystä muun muassa ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotilanteissa sekä erilaisissa kehitysprosesseissa.

 

Deduktia tuottaa tiedolla johtamisen konsultointia yrityksille:

 • Tietoa liiketoiminnan suunnittelun ja päätöksenteon tueksi sekä riskien arviointiin (esim. tietoa yhteiskunnassa tapahtuvista muutoksista ja niiden vaikutuksista).
 • Tietoa tuote- ja palvelukehitykseen (esim. kuluttaja-/asiakaskäyttäytymisen tulevat muutokset) sekä sisäisten toimintatapojen muutokseen.
 • Liikkeenjohdon filosofiaan nojautuvaa tietoa yrityksen idean ja tarkoituksen kehittämiseksi. Yrityksen ”paikka maailmassa” ja sen oikeutus asiakkaille ja yhteiskunnalle. Tähän nojautuva brändityöskentely ja viestintä.
 • Apua tieteellisen tiedon hyödyntämisessä päätöksentekotilanteessa. Rationaalinen päätöksenteko rajallisen tiedon ja ajankäytön olosuhteissa.
 • Yritysfilosofinen sparraus ja ongelmanratkaisu erilaisissa yrityksen toimintaan liittyvissä kysymyksissä.

 

Yhteistyö Deduktian kanssa hyödyttää yritystä:

 • Deduktia auttaa yritystä tavoitteiden muotoilussa liikkeenjohdon filosofian menetelmiä hyödyntämällä.
 • Deduktia etsii ja löytää nopeasti yritystä hyödyttävän tieteellisen tiedon lähteet (asiantuntijat, kirjalliset lähteet).
 • Deduktia arvioi tiedon osuvuutta, merkitystä ja luotettavuutta. Tämä mahdollistaa esimerkiksi tiedon sovellukset yrityksen innovointiin ja päätöksentekoon.
 • Deduktia on knowledge broker, jonka mahdollistaa yritykselle sellaisen tiedon hyödyntämisen, joka muuten jäisi löytämättä.
 • Yhteistyö Deduktian kanssa tarkoittaa, että yritys pysyy kehityksen eturintamassa eikä joudu reagoimaan edelläkävijöiden perässä.

 

Esimerkki: Business & Science -palvelu

 

Palvelussa tuotetaan:

 • Asiakkaan tavoitteisiin soveltuva tutkimuspohjainen Business & Science -analyysi.
 • Tavoitteita tukevat johtopäätökset Business & Science -analyysin pohjalta.

 

Palvelun vaiheet:

 • Kartoitetaan yrityksen tilanne ja määritellään palvelun tavoitteet Business & Science Workshopissa (*). Workshopin tuloksena laaditaan Business & Science Mapping eli selvitys akateemisista tietotarpeista.
 • Tuotetaan määriteltyjen innovaatio- ja kehitystavoitteiden saavuttamista tukeva Business & Science -analyysi, jonka laatii tiedeyhteisön asiantuntija. Analyysi sisältää:
  • Tiivistelmät asiakkaan tavoitteiden kannalta tärkeimmästä tutkimuksesta.
  • Asiakkaan tavoitteisiin sovitetun yhteenvedon tutkimuksen sisällöstä.
 • Esitellään Business & Science -analyysi asiakkaalle ja pohditaan tulosten merkitystä. Laaditaan johtopäätökset katsauksen pohjalta yhdessä asiakkaan kanssa.

 

Tiivistetysti:

 • Workshop.
 • Mapping.
 • Analyysi.
 • Johtopäätökset.

 

* Business & Science Workshop 

 • Saatavissa sekä erillisenä palveluna että osana Business & Science -palvelua.
 • Workshopissa määritellään yrityksen tavoitteet, jotka voivat joko perustua vallitsevaan bisnesmalliin tai hakea uudenlaisia tulevaisuuden polkuja.
 • Tavoitteiden pohjalta kartoitetaan tieto-, innovaatio ja analyysitarpeet. Laaditaan Business & Science Mapping, jonka pohjalta yritys voi jatkaa kehittämistyötä tai edetä kohti laajempaa Business & Science –analyysiä.