Meidät tavoitat numerosta
040 528 9399

Referenssejä

SportIdent Finland (Simovaara Oy)

Ajanottolaitteiston markkinapotentiaalin selvitys tuoteinformaation perusteella.

 

Autrosafe Oy

Turva- ja opastevalaistusjärjestelmän markkinapotentiaalin selvitys tuoteinformaation perusteella.

 

Lejos Oy

Kontaktit tiede- ja tutkimusyhteisöön. Yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen.

 

Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen ScenoProt-konsortio

Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen konsultointi, mm. vuorovaikutuksen edistäminen valtakunnan tason päätöksenteossa. Kaksi projektia.

 

Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen PALO-konsortio

Konsultointi rahoitushakemuksen laatimisessa. Sparraus suulliseen haastatteluun. Konsultointi aivoriihen suunnittelussa ja osallistuminen järjesteämiseen. Konsultointi vuorovaikutussuunnitelman laatimisessa. Yhteensä kolme projektia.

 

Ediste Oy

Tieteelliseen tutkimuksen perustuvan katsauksen laatiminen.

 

Ulkoministeriö

Tutkimuksen hyödyntämistä päätöksenteossa ja valmistelussa käsittelevä dialoginen luento.

 

Midagon Oy

Akateemiseen tutkimukseen perustuva konsultointi ICT-hankkeiden onnistumisen edellytyksistä. Kaksi projektia.

 

STTK

Konsultointi ja esitys STTK:n strategiaan liittyvästä asiakokonaisuudesta.