Meidät tavoitat numerosta
040 528 9399

Referenssejä

Sportident-816
SportIdent Finland
Autrosafe-Oy
Autrosafe Oy
Lejos-Oy
Lejos Oy
Sceneprot816
ScenoProt-konsortio

SportIdent Finland (Simovaara Oy)

Ajanottolaitteiston markkinapotentiaalin selvitys tuoteinformaation perusteella. Joulukuu 2016.

 

Autrosafe Oy

Turva- ja opastevalaistusjärjestelmän markkinapotentiaalin selvitys tuoteinformaation perusteella. Maaliskuu 2017.

 

Lejos Oy

Kontaktit tiede- ja tutkimusyhteisöön. Yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen. Toukokuu 2017.

 

Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen ScenoProt-konsortio

Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen konsultointi, mm. vuorovaikutuksen edistäminen valtakunnan tason päätöksenteossa. Yhteistyö alkanut elokuussa 2016 ja jatkuu edelleen.