Meidät tavoitat numerosta
040 528 9399

Business Intelligence -palvelut.

Yritysten tiedonhankinta edellyttää järjestelmällistä tiedon etsintää, arviointia ja päättelyä. Tieteellinen tutkimus on systemaattisin tapa tuottaa uutta tietoa.Deduktia auttaa yritystä löytämään ja soveltamaan yrityksen tavoitteisiin kohdennettua tieteellistä tietoa.

Päätöksenteko monimutkaisessa maailmassa ei ole aina helppoa. Kasvavan ja menestyvän yrityksen tunnistaa yleensä siitä, että se on osannut tehdä oikeat päätökset oikeissa paikoissa. Yrityksen tarpeisiin tuotettu, tieteelliseen tutkimukseen nojaava tieto auttaa yritystä muun muassa ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotilanteissa sekä erilaisissa kehitysprosesseissa.

 

Deduktia tuottaa tiedolla johtamisen konsultointia yrityksille:

 • Tietoa liiketoiminnan suunnittelun ja päätöksenteon tueksi sekä riskien arviointiin (esim. tietoa yhteiskunnassa tapahtuvista muutoksista ja niiden vaikutuksista).
 • Tietoa tuote- ja palvelukehitykseen (esim. kuluttaja-/asiakaskäyttäytymisen tulevat muutokset) sekä sisäisten toimintatapojen muutokseen.
 • Apua tiedon hyödyntämisessä päätöksentekotilanteessa.

 

Business and Science -palvelu

 

Palvelussa tuotetaan:

 • Asiakkaan tavoitteisiin soveltuva tutkimuspohjainen analyysi.
 • Johtopäätökset analyysin pohjalta.

 

Palvelun vaiheet:

 • Kartoitetaan asiakkaan tilanne ja määritellään palvelun tavoitteet.
 • Tuotetaan tavoitteiden saavuttamista tukeva tutkimuspohjainen analyysi, jonka laatii tiedeyhteisön asiantuntija. Analyysi sisältää:
  • Tiivistelmät asiakkaan tavoitteiden kannalta tärkeimmästä tutkimuksesta.
  • Asiakkaan tavoitteisiin sovitetun yhteenvedon tutkimuksen sisällöstä.
 • Esitellään Business & Science -analyysi asiakkaalle ja pohditaan tulosten merkitystä. Laaditaan johtopäätökset katsauksen pohjalta yhdessä asiakkaan kanssa.