Meidät tavoitat numerosta
040 528 9399

Scientia est potentia. Tiedepohjainen konsultointi vastaa yrityksesi tulevaisuuden haasteisiin.

Yritys

Deduktia Oy on erikoistunut tieteellisen tutkimuksen hyödyntämiseen. Deduktian missiona on edistää tietointensiivisen yhteiskunnan kehitystä. Tällaisessa yhteiskunnassa sekä tavoitteet että päätökset perustuvat tutkittuun tietoon ja sen merkityksen arviointiin.

Business Intelligence –palvelut

Yritysten innovointi ja päätöksenteko edellyttää järjestelmällistä tiedon etsintää, arviointia ja päättelyä. Tieteellinen tutkimus on systemaattisin tapa tuottaa uutta tietoa. Deduktia auttaa yritystä löytämään ja soveltamaan yrityksen tavoitteisiin kohdennettua tieteellistä tietoa.

Research Impact –palvelut

Deduktia tarjoaa tiede- ja tutkimusyhteisölle palveluita tutkimuksen suunnitelmalliseen hyödyntämiseen ja sen vaikuttavuuden edistämiseen yhteistyössä yritysten, kolmannen sektorin ja julkisen sektorin kanssa.

Sportident-816
SportIdent Finland
Autrosafe-Oy
Autrosafe Oy
Lejos-Oy
Lejos Oy
Sceneprot816
ScenoProt-konsortio